pr_haruma.jpg   是的!!春馬君的廣告昨天出現了
這是新幹線的東北線的廣告,從東京到青森只要3小時
預計2010年的12月始駛


topimage_00.jpg topimage_01.jpg topimage_02.jpg topimage_03.jpg topimage_04.jpg

網站的banner有5款
昨天也陸陸續續掛在JR車站了 好想要~~~~~

 

title.jpg

網站也在做一個,來看來吃來玩耍的投稿欄位
讓青森在地人帶路報好康 :D

 

30s廣告如下:

 

 

Making如下:

 

source: JR東日本

    全站熱搜

    Flora 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()